excavacions che
excavacions che excavacions che

che
excavacions che excavacions che


Excavacions CHÉ és una empresa especialitzada en la realització de moviments de terra i demolicions, activitats que realitza des de la seva creació a l'any 1992.


“Vocació de servei, tant en el compliment dels terminis de treball com en la qualitat dels mateixos”El seu àmbit de treball està localitzat fonamentalment a la comarca del Penedès. Té unes 50 persones en plantilla i ofereix els seus serveis tant a les diferents administracions com a la iniciativa privada.

La oferta de serveis que Excavacions Ché ofereix als seus clients és molt variada. Inclou des de la preparació del terreny de urbanitzacions fins l'arranjament de pistes i camins, passant per les demolicions, els arranjament de parcel·les, els tallafocs en urbanitzacions, la neteja de pistes forestals i qualsevol tipus d'excavacions, tenim un ampli ventall de medis tecnológics com (bulldozers, pales carregadores, giratòries, anivelladores, compactadores, etc.)
 

okokokok


Excavacions Chè s.l - Carretera B-212 km 4,53 - 08732 La Múnia (Castellví de la Marca) - Tel. 93 817 15 05 - Fax. 93 891 98 51 - credits
excavacions che