excavacions che excavacions che

che
excavacions che excavacions che

ok

Realitzem, entre altres, els següents treballs amb la maquinària més adient i qualificada :

“Millora constant en la maquinària adaptada al volum de treball ”- Excavacions
- Moviment de terres, esbrossades i rases
- Consolidació de terrenys
- Urbanització del sòl
- Reparació de camins i carreteres
- Lloguer de maquinària i vehicles amb conductor


ampliarampliarampliarampliar
pulsar sobre les imatges per veure amb detall
 
Excavacions Chè - Ctra. de la Múnia. Km, 21 - 08792 Castellví de la Marca (Barcelona) - Tel. 93 817 15 05 - Fax. 93 891 98 51 - crèdits
excavacions che