excavacions che excavacions che

che
excavacions che excavacions che
.....ok
veure apartat
Moviment de terres ampliar
Desbrossades, rebaixos, rases, murs escolleres, encepats...
------------------------------------------------------------------------
veure apartat Demolicinos ampliar
L’experiència en enderrocs d’edificacions de tota mena és extensa i reconeguda.
Disposem dels equips més moderns per realitzar-los
------------------------------------------------------------------------
veure apartat Reciclatge de runes ampliar
Disposem de tota la maquinària especialitzada (matxacadores, molins, cribes...)
------------------------------------------------------------------------
Construcció obra civil ampliar
Naus, sabates, murs de contenció, dipòsits, arranjament de camps de futbol, anivellació amb làser, formació d'esculleres i canalitzacions d'aigües de rieres...
ok Construcció obra pública ampliar
Moviment de terres, sanejament, serveis (mitja i baixa tensió, telecomunicacions, gas, enllumenats), paviments, jardineria, camps de fútbol,urbanitzacions...
------------------------------------------------------------------------
Contenidors recollir runes ampliar
Disposem de servei de lloguer de contenidors. Tenim a la seva disposició contenidors de diferents tamanys d'11 m3 i 25 m3 de capacitat.
------------------------------------------------------------------------
veure apartat Treballs pel medi ambient ampliar
Clausures d'abocadors, esbrossada, arranjament de camins forestals per les ADF's, manteniment de Parcs Naturals pel Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, talla - focs...
------------------------------------------------------------------------
veure apartat Subministre d'àrids ampliar
desde els seus inicis ha mantingut uns principis bàsics per tal de complir les normes medioambientals que
Excavacions Chè s.l - Carretera B-212 km 4,53 - 08732 La Múnia (Castellví de la Marca) - Tel. 93 817 15 05 - Fax. 93 891 98 51 - credits
excavacions che